Minuta o modelo terminación unilateral de contrato por parte del cliente